Vilkår & Betingelser

Vilkår for Tjenesten ("Vilkårene")
Sist oppdatert: September 02, 2015
Vennligst les disse Vilkårene for Tjenesten ("Vilkårene", "Vilkår for bruk") nøye før du bruker https://farebookings.com nettstedet ("Service") drives av Farebookings ("oss", "vi", eller "vår").

Din tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget av din aksept av og samsvar med disse Vilkårene,. Disse Vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruke Tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten samtykker du i å være bundet av disse Vilkår. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til Tjenesten.
Lenker Til Andre Nettsteder
Våre tjenester kan inneholde lenker til tredjeparts webområder eller tjenester som ikke er eid eller kontrollert av Farebookings.

Farebookings har ingen kontroll over, og påtar seg ingen ansvar for, innhold, retningslinjer for personvern, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Farebookings ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi råder deg sterkt til å lese vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern på tredjeparts webområder eller tjenester som du besøker.

Oppsigelse
Vi kan terminere eller suspendere tilgangen til Tjenesten vår umiddelbart, uten forutgående varsel eller ansvar, for noen grunn,, inkludert, uten begrensning, hvis du bryter Vilkårene.

Alle bestemmelser i Vilkårene som etter sin art skal overleve oppsigelse skal overleve opphør, inkludert, uten begrensning, eierskap bestemmelser, garantifraskrivelsene, erstatning og ansvarsbegrensninger.
Gjeldende Lov
Disse Vilkårene skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Spania, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper.

Vår manglende evne til å håndheve enhver rett eller bestemmelse i disse Vilkårene skal ikke anses som en fraskrivelse av slike rettigheter. Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig eller ikke håndhevbar av en domstol, de gjenværende bestemmelsene i disse Vilkårene skal forbli i kraft. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående våre tjenester, og avløser og erstatter alle tidligere avtaler vi kan ha mellom oss vedrørende Tjenesten.

Endringer
Vi forbeholder oss retten, etter vårt skjønn, for å endre eller erstatte disse Vilkårene når som helst. Hvis en endring er vesentlig, vil vi prøve å gi minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkårene trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli bestemt etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke Tjenesten etter disse revisjonene bli effektive, du samtykker i å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, vennligst slutte å bruke Tjenesten.

Kontakt Oss
Hvis du har noen spørsmål om disse Vilkårene, vennligst kontakt oss.