Privacybeleid

3.6/5 - (5 stemmen)

Privacybeleid

doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Contacteer ons op Als u vragen of problemen heeft met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens, helpen wij u graag verder.

Door deze site en/en onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoudsopgave

 1. Definities die in dit Beleid worden gebruikt
 2. Principes voor gegevensbescherming die wij volgen
 3. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw Persoonsgegevens
 4. Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen
 5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
 6. Wie heeft er nog meer toegang tot uw Persoonsgegevens?
 7. Hoe wij uw gegevens beveiligen
 8. Informatie over cookies
 9. Contactgegevens

Definities

Persoonlijke gegevens – alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerken – elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens of op sets van Persoonsgegevens.
Betrokkene – een natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens worden Verwerkt.
Kind – een natuurlijk persoon jonger dan 16 jaar.
Wij ons (al dan niet met hoofdletters) –

Principes voor gegevensbescherming

Wij beloven de volgende beginselen voor gegevensbescherming te volgen:

 • De verwerking is rechtmatig, eerlijk en transparant. Onze Verwerkingsactiviteiten hebben rechtsgronden. Wij houden altijd rekening met uw rechten voordat wij Persoonsgegevens verwerken. Op verzoek verstrekken wij u informatie over de Verwerking.

 • De verwerking is beperkt tot het doel. Onze Verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor Persoonsgegevens zijn verzameld.
 • De verwerking gebeurt met minimale gegevens. Wij verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid Persoonsgegevens die voor welk doel dan ook nodig is.
 • De verwerking is beperkt met een tijdsperiode. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
 • Wij zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te garanderen.
 • Wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkene

De Betrokkene heeft de volgende rechten:

 1. Recht op informatie – wat betekent dat u het recht heeft om te weten of uw Persoonsgegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, waar deze worden verkregen en waarom en door wie deze worden verwerkt.
 2. Recht op toegang – dit betekent dat u recht heeft op toegang tot de gegevens die van/over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde Persoonsgegevens op te vragen en te verkrijgen.
 3. Recht op rectificatie – wat betekent dat u het recht heeft om rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken die onjuist of onvolledig zijn.
 4. Recht op verwijdering – wat betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt verzoeken dat uw persoonlijke gegevens uit onze administratie worden verwijderd.
 5. Recht om de verwerking te beperken – wat betekent dat wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, u het recht heeft om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 6. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking – wat betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
 7. Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking – wat betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering; en niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde Verwerking is gebaseerd. Dit recht kunt u uitoefenen wanneer er een resultaat uit de profilering is dat rechtsgevolgen met zich meebrengt die u aangaan of aanzienlijk treffen.
 8. Recht op gegevensportabiliteit – u heeft het recht om uw Persoonsgegevens te verkrijgen in een machinaal leesbaar formaat of, indien mogelijk, als directe overdracht van de ene Verwerker naar de andere.
 9. Recht om een klacht in te dienen – in het geval dat wij uw verzoek weigeren op grond van het Toegangsrecht, zullen wij u een reden geven waarom. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is afgehandeld, kunt u contact met ons opnemen.
 10. Recht voor de hulp van toezichthoudende autoriteit – wat betekent dat u recht heeft op de hulp van een toezichthoudende autoriteit en recht op andere rechtsmiddelen, zoals het claimen van schadevergoeding.
 11. Recht om uw toestemming in te trekken – u heeft het recht om uw gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

Gegevens die we verzamelen

[TODO] – Informatie die u ons heeft verstrekt
Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, huisadres etc. zijn – voornamelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring bij ons te verbeteren. Wij bewaren de informatie die u ons verstrekt, zodat u commentaar kunt geven of andere activiteiten op de website kunt uitvoeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

[TODO] – Informatie die automatisch over u wordt verzameld
Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessietools. Bijvoorbeeld uw winkelwagengegevens, uw IP-adres, uw winkelgeschiedenis (indien aanwezig) etc. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden geregistreerd.

[TODO] – Informatie van onze partners
We verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met de bevestiging dat zij juridische gronden hebben om die informatie met ons te delen. Dit zijn gegevens die u rechtstreeks aan hen hebt verstrekt of die zij op andere juridische gronden over u hebben verzameld. Bekijk de lijst met onze partners hier.

Openbaar beschikbare informatie
We kunnen informatie over u verzamelen die openbaar beschikbaar is.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om:

 • onze service aan u verlenen. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account; u voorzien van andere producten en diensten waar u om hebt gevraagd; u op uw verzoek voorzien van promotieartikelen en met u communiceren over die producten en diensten; met u communiceren en communiceren; en u op de hoogte stellen van wijzigingen in eventuele services.
 • verbeter uw klantervaring;
 • een wettelijke of contractuele verplichting nakomen;
 • [TE DOEN]

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op legitieme gronden en/of met uw toestemming.

Op grond van het aangaan van een contract of het nakomen van contractuele verplichtingen verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te identificeren;
 • om u een dienst te verlenen of u een product te verzenden/aan te bieden;
 • om te communiceren voor verkoop of facturering;

Op grond van gerechtvaardigd belang verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u gepersonaliseerde aanbiedingen* te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • om ons klantenbestand (aankoopgedrag en historie) te beheren en analyseren om de kwaliteit, variëteit en beschikbaarheid van aangeboden producten/diensten te verbeteren;
 • het uitvoeren van vragenlijsten over de klanttevredenheid;

Zolang u ons niet anders heeft geïnformeerd, beschouwen wij het aanbieden van producten/diensten die vergelijkbaar zijn met of gelijk zijn aan uw aankoopgeschiedenis/browsegedrag als ons legitieme belang.

Met uw toestemming verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd;

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan verplichtingen die voortkomen uit de wet en/of om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor door de wet geboden mogelijkheden. Wij behouden ons het recht voor om de verzamelde persoonlijke gegevens te anonimiseren en dergelijke gegevens te gebruiken. We zullen gegevens buiten de reikwijdte van dit Beleid alleen gebruiken als deze geanonimiseerd zijn. Wij bewaren uw factuurgegevens en andere over u verzamelde informatie zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer dan 5 jaar

Het is mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden vermeld, maar die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om dit te doen, zullen wij ervoor zorgen dat:

 • de koppeling tussen doeleinden, context en aard van Persoonsgegevens geschikt is voor verdere Verwerking;
 • de verdere Verwerking uw belangen niet schaadt en
 • er zou sprake zijn van passende waarborgen voor de Verwerking.

Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele verdere Verwerkingen en doeleinden.

Wie heeft er nog meer toegang tot uw Persoonsgegevens?

Wij delen uw Persoonsgegevens met niemand.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij doen ons best om uw Persoonsgegevens veilig te houden. Voor de communicatie en gegevensoverdracht gebruiken wij veilige protocollen (zoals HTTPS). Waar nodig maken wij gebruik van anonimisering en pseudonimisering. Wij monitoren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.

Hoewel wij ons best doen, kunnen wij de veiligheid van informatie niet garanderen. We beloven echter dat we de bevoegde autoriteiten op de hoogte zullen stellen van datalekken. Wij zullen u ook op de hoogte stellen als er sprake is van een bedreiging voor uw rechten of belangen. We zullen alles doen wat we redelijkerwijs kunnen om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en om de autoriteiten te helpen als er zich inbreuken voordoen.

Als u een account bij ons heeft, houd er dan rekening mee dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim moet houden.

Kinderen

Het is niet onze bedoeling om informatie van kinderen te verzamelen of bewust te verzamelen. Wij richten ons met onze diensten niet op kinderen.

Cookies en andere technologieën die we gebruiken

Wij gebruiken cookies en/of soortgelijke technologieën om het gedrag van klanten te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website zijn aangemaakt. U kunt uw cookies beheren op browserniveau. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde functies belemmeren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijke cookies – deze cookies zijn vereist om bepaalde belangrijke functies op onze website te kunnen gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionaliteitscookies – deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service gemakkelijker maakt en het bieden van meer gepersonaliseerde functies mogelijk maakt. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres onthouden in reactieformulieren, zodat u deze informatie de volgende keer wanneer u een reactie plaatst, niet opnieuw hoeft in te voeren.
 • Analytische cookies – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten bij te houden
 • Advertentiecookies – deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor u en voor uw interesses. Daarnaast worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze worden doorgaans door advertentienetwerken op de website geplaatst met toestemming van de exploitant van de website. Deze cookies onthouden dat u een website heeft bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt aangeboden.

Via uw browserinstellingen kunt u de op uw computer opgeslagen cookies verwijderen. Als alternatief kunt u bepaalde cookies van derden beheren door een platform voor privacyverbetering te gebruiken, zoals optout.aboutads.info. Voor meer informatie over cookies, bezoek allaboutcookies.org.

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft zijn eigen privacybeleid dat u kunt bekijken hier. Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics, gaat u naar de Afmeldingspagina van Google Analytics.

Contactgegevens

Om informatie te ontvangen over uw Persoonsgegevens, de doeleinden en de partijen waarmee de Gegevens worden gedeeld, kunt u contact opnemen met de Eigenaar.
Torotec Solutions SL Calle Dalias n22, Fuengirola, Málaga, España. Postcode:29640,
[email protected]

Toezichthoudende autoriteit

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
De laatste wijziging is aangebracht.